Bulk & Beauty, gevestigd aan Generaal Spoorlaan 487 F003 2284DA Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contact details: 

https://www.bulkandbeauty.nl 

info@bulkandbeauty.nl

+31617831360 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Bulk & Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voornaam en achternaam 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP adres 
 • Informatie over uw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaattype 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bulkandbeauty.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Bulk & Beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Uw betaling afhandelen 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten 
 • Biedt u de mogelijkheid om een ​​account aan te maken 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 • Bulk & Beauty analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op uw voorkeuren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Bulk & Beauty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hoewel de AVG geen specifieke bewaartermijnen voor persoonsgegevens kent, kunnen andere wetten minimale bewaartermijnen voorschrijven. Dan moeten we die gegevens ook zo lang bewaren. Neem bijvoorbeeld het belastingrecht. We kunnen betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure. Om te kunnen aantonen hoe de zaak werkt, slaan wij gegevens op. Deze mogen wij in een archief bewaren totdat een eventuele claim is verjaard en wij niet meer in een procedure kunnen worden betrokken. 

Persoonlijke gegevens delen met derden 

Bulk & Beauty kan uw persoonsgegevens met verschillende derden delen als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bulk & Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bulk & Beauty uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Bulk & Beauty gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bulk & Beauty gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Sociale media 

Via onze social media kanalen gaan wij in gesprek met klanten en bezoekers van de website over onze organisatie, producten en/of diensten. Dit doen wij om nuttige en relevante informatie te verstrekken en/of vragen te beantwoorden die via social media binnenkomen. Hiervoor maken wij gebruik van internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Het is natuurlijk mogelijk dat wij dan (persoons)gegevens vastleggen. Wij zullen dit uiteraard verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt ons altijd vragen om je gegevens te verwijderen, al kunnen we dit alleen niet altijd en hoeven we dit ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als wij uw gegevens op grond van de wet langer moeten bewaren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bulk & Beauty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bulkandbeauty.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen 

Bulk & Beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bulkandbeauty.nl. Ook heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging van de privacyverklaring 

Als er wijzigingen zijn in de wet of in onze diensten en producten, kunnen deze van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt het Privacy Statement aangepast en wordt dit vermeld. We raden je aan om regelmatig de Privacyverklaring te lezen om te zien of er dingen zijn veranderd.